inhoud

episode 1

Aan bod komt de invloed van de kering op karakteristieke soorten, zoals het boksertje en de dodemansduim, het enige Nederlandse koraal.  

episode 2

De dijken voegden aan de zanderige delta een rotskust toe, waarvan dieren en wieren dankbaar gebruik maken.   

episode 3

De getijden in de Oosterschelde, het ontbreken van getijden in de Grevelingen en de invloed op water en dieren

episode 4

De waterkwaliteit problemen waar de Grevelingen zich mee geconfronteerd ziet, het resultaat op flora en fauna

episode 5

Zeegras heeft het hard te verduren, maar krijgt hulp in haar voortbestaan. We duiken onder in het brakke water van het Goese meer, doen zoutmetingen en constateren grote variaties.

episode 6

Paling, meer in het bijzonder glasaal, op zoek naar het zoete water om aan land te komen. De vissetrek wordt sterk beinvloed door het zoete water, dat eens de Oosterschelde instroomde.

episode 7

Het Land van Saeftinghe, het gebied dat model staat voor het oorspronkelijke Zeeland

episode 8

We horen over  zandhonger,  bezoeken de schorren en de slikken van Philipsland en Viane en  vinden zelfs het schorreslakje.

episode 9

Het Veerse Meer, verbrakking, verzilting, paling , kwallen en hoe het eens was.

episode 10

Exoten zijn dieren die hun oorsprong niet in Zeeland vonden.  Maar zijn de Zeeuwse oesters, de creuses, dan ook exoot?

episode 11

De onderzoeker en de kreeftevisser zelf over de Oosetrschelde

episode 12

De Oosterschelde zelf, slechts 55 kilometer lang, kent ook verschillen tussen het oostelijk, midden- en westelijk bekken.

episode 13

Zeezoogdieren nog niet aan bod geweest. Maar wat doet stichting Rugvin en hoe gaat het met de zeehonden in Oosterschelde en Grevelingen die tot 1968 bejaagd werden?